دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور - نمونه سوالات پیام نور رشته علوم تربیتی با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه “استخدامی آموزش و پرورش ۹۴”با جواب , آسیب شناسی روانی ۱(روانشناسی مرضی)


دانلود نمونه سوالات درس آسیب شناسی روانی ۱(روانشناسی مرضی)

  آسیب شناسی روانی ۲


دانلود نمونه سوالات درس آسیب شناسی روانی ۲

  آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی-فعالیت های پرورشی ،اجتماعی
  آشنایی با فقه اسلامی

  آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات-مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستانی-آموزش ریاضی در دوره ابتدایی


دانلود نمونه سوالات آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات-مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستانی

  آشنایی با مقررات کار آفرینی و سرمایه گذاری (ارزشی-مهارتی)

  آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه


دانلود نمونه سوالات آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری – مدیریت کتابخانه

  آمار استنباطی


دانلود نمونه سوالات درس آمار استنباطی

  آمار توصیفی - روش های آماری در علوم تربیتی


دانلود نمونه سوالات درس آمار توصیفی - روش های آماری در علوم تربیتی

  آموزش بزرگسالان


  آموزش هنر نقاشی و کاردستی - مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستانی و دبستانی - آموزش هنر در دوره ابتدایی


دانلود نمونه سوالات آموزش هنر نقاشی و کاردستی – مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستانی و دبستانی

  آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی متوسطه(آموزش سه گانه) - شیوه آموزشی متوسطه

  آموزش و پرورش تطبیقی


دانلود نمونه سوالات آموزش و پرورش تطبیقی

  آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
 
  اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری
 

دانلود نمونه سوالات درس اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری  ادبیات کودکان - ادبیات کودکان و نوجوانان
  اصول برنامه ریزی آموزشی
  اصول برنامه ریزی درسی - مبانی برنامه ریزی درسی
  اصول بهداشت و کمک های اولیه
  اصول حسابداری
  اصول مدیریت آموزشی

  اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی


دانلود نمونه سوالات اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی

  اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده


دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

  اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

  اصول و مبانی آموزش و پرورش - اصول تعلیم و تربیت


دانلود نمونه سوالات اصول و مبانی آموزش و پرورش – اصول تعلیم و تربیت

  اصول و مبانی مدیریت اسلامی
  اقتصاد آموزش و پرورش
  اقتصاد آموزش و پرورش
 
  انسان شناسی در اسلام
 
  بازی درمانی
  برنامه ریزی کسب و کار
  بهداشت روانی

  بهداشت عمومی - بهداشت و محیط زیست


دانلود نمونه سوالات بهداشت عمومی – بهداشت و محیط زیست

  بهداشت مدارس
  بهداشت و تغذیه مادر و کودک
  تاریخ آموزش و پرورش در اسلام وایران
  تربیت بدنی (ورزش و بازی های دبستانی) - روش تدریس تربیت بدنی
 
  تولید وکاربرد مواد آموزشی-تهیه و کاربرد مواد ووسایل آموزشی- طراحی و تولید وکاربرد مواد آموزشی

  جامعه شناسی آموزش و پرورش


دانلود نمونه سوالات جامعه شناسی آموزش و پرورش

  جامعه شناسی انحرافات اجتماعی - انحرافات و سیاست اجتماعی - آسیب شناسی اجتماعی


دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی انحرافات اجتماعی - انحرافات و سیاست اجتماعی - آسیب شناسی اجتماع

  حرکات ورزشی و سرودهای خاص کودکان
  خانواده نابسامان
  در آمدی بر اقتصاد اسلامی
  در آمدی بر نقش هنر در مدارس-کاربرد هنرهای نمایشی و سروددر فعالیت های پرورشی۱

  درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس


دانلود نمونه سوالات درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس

  راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن - راهنمای تحصیلی و شغلی

  راهنمایی و مشاوره گروهی


دانلود نمونه سوالات راهنمایی و مشاوره گروهی

  روابط انسانی در سازمان های آموزشی


دانلود رایگان نمونه سوالات درس روابط انسانی در سازمان های آموزشی

  روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها - مدرسه و روابط انسانی


دانلود نمونه سوال روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها – مدرسه و روابط انسانی

  روان سنجی


دانلود نمونه سوالات درس روان سنجی

  روانشناسی آموزش خواندن  روانشناسی اجتماعی


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی اجتماعی

  روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت


  روانشناسی بازی


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی بازی

  روانشناسی تربیتی - جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی تربیتی - جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان

  روانشناسی رشد - روانشناسی رشد ۱(کودکی)


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی رشد - روانشناسی رشد ۱(کودکی)

  روانشناسی رشد ۲


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی رشد ۲

  روانشناسی شخصیت  روانشناسی عمومی ۱ - روانشناسی عمومی - مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی عمومی ۱ - روانشناسی عمومی - مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی

  روانشناسی عمومی ۲


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی عمومی ۲

  روانشناسی کودکان استثنایی-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی-آموزش پرورش کودکان استثنایی


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی کودکان استثنایی-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

  روانشناسی یادگیری (نظریه ها و مفاهیم)


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی یادگیری (نظریه ها و مفاهیم)

  روش تحقيق - روش تحقيق با تاکيد بر علوم تربيتي-مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي-روش تحقیق در روانشناسی/علوم تربیتی


دانلود نمونه سوالات روش تحقيق – روش تحقيق با تاکيد بر علوم تربيتي-مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي

  روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی-مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستانی - آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی


دانلود نمونه سوالات درس روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی-مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستانی

  روش تدریس مهارت خواندن در دبستان


دانلود نمونه سوالات روش تدریس مهارت خواندن در دبستان

  روش هاو فنون تدریس-کلیات روشهاو فنون تدریس-روشهای نوین یاددهی یادگیری کاربردی-روش تدریس حرفه وفن و بررسی کتب-یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتداییدانلود نمونه سوالات درس روش هاو فنون تدریس-کلیات روشهاو فنون تدریس-روشهای نوین یاددهی یادگیری

  روش های ارزشیابی آموزشی


دانلود نمونه سوالات روش های ارزشیابی آموزشی

  روش های اصلاح و تغییر رفتار


دانلود نمونه سوالات درس روش های اصلاح و تغییر رفتار

  ریاضی مقدماتی
  زبان انگلیسی مقدماتی

  زبان تخصصی برنامه ریزی درسی - متون زبان خارجه (در برنامه ریزی آموزشی درسی)


دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی برنامه ریزی درسی – متون زبان خارجه (در برنامه ریزی آموزشی درسی)

  زبان تخصصی مشاوره


دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی مشاوره

 
  زبان و ادبیات فارسی مقدماتی

  سازمان و قوانین آموزش و پرورش


  سازمان ومدیریت درآموزش پرورش


دانلود نمونه سوالات سازمان ومدیریت درآموزش پرورش

  سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی-سنجش و اندازه گیری-سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی-ارزش یابی پیشرفت تحصیلی


دانلود نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی-سنجش و اندازه گیری-سنجش و اندازه گیری پیشرفت

  شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) - روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)

دانلود نمونه سوالات درس شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) - روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)


  علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی - روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی
 


دانلود نمونه سوالات درس علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی - روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی

فلسفه آموزش و پرورش-اصول و فلسفه آموزش و پرورش-فلسفه تعلیم وتربیت


دانلود نمونه سوالات درس فلسفه آموزش و پرورش-اصول و فلسفه آموزش و پرورش-فلسفه تعلیم وتربیت


  فن بیان و سخنوری - روانشناسی زبان (باتاکید بر آموزش زبان فارسی)-زبان آموزی


  فناوری آموزشی


دانلود نمونه سوالات فناوری آموزشی

  فیزیولوژی عمومی(اعصاب و غدد)


دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی(اعصاب و غدد)

  قصه گویی و نمایش خلاق


دانلود نمونه سوالات قصه گویی و نمایش خلاق

  مبانی امور مالی و تنظیم بودجه - مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش


دانلود نمونه سوالات مبانی امور مالی و تنظیم بودجه – مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش

  مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی


دانلود رنمونه سوالات مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه – مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

  مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی ۱ - مبانی جامعه شناسی عمومی - جامعه شناسی عمومی


دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی

  مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره (رشته : تجمیع علوم تربیتی و روانشناسی)


دانلود نمونه سوالات درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره (رشته : تجمیع علوم تربیتی و روانشناسی)

  متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی


دانلود نمونه سوالات درس متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

  متون زبان تخصصی پیش دبستانی و دبستانی - زبان تخصصی (آموزش پیش دبستانی و دبستانی)
  متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی
  مددکاری اجتماعی

  مدیریت آموزشی


دانلود نمونه سوالات مدیریت آموزشی

  مدیریت اسلامی


دانلود نمونه سوالات مدیریت اسلامی

  مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره
  مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی

  مدیریت کلاس


دانلود نمونه سوالات مدیریت کلاس

  مسائل آموزش و پرورش در ایران

  مسائل نوجوانی و جوانی-مسائل جوانی و نوجوانی در ایران معاصر-مسائل نوجوانی


دانلود نمونه سوالات مسائل نوجوانی و جوانی-مسائل جوانی و نوجوانی در ایران معاصر-مسائل نوجوانی

  مشاوره کودک
  مفاهیم و روش تدریس علوم قرآن در پیش دبستانی
  مقدمات تکنولوژی آموزشی
  مقدمات روان پزشکی
  مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
  مقدمات مشاوره و راهنمایی - اصول و فنون مشاوره و راهنمایی
  مهارت های ارتباطی کلاس
  مهارت های تحصیلی در نظام آموزش از راه دور (درس مهارتی)
  مهارت های زندگی (درس مهارتی)
  نظارت و راهنمایی تعلیماتی

  نظریه های مشاوره و روان درمانی ۱


دانلود نمونه سوالات درس نظریه های مشاوره و روان درمانی

  نظریه های مشاوره و روان درمانی ۲

  نهاد خانواده در اسلام و ایران


دانلود نمونه سوالات نهاد خانواده در اسلام و ایران

  پویایی گروه - روانشناسی پویایی گروه


دانلود نمونه سوالات درس پویایی گروه - روانشناسی پویایی گروه

  کاربرد آزمون های روانیدانلود نمونه سوالات درس کاربرد آزمون های روانی

  کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی


دانلود نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی

  کامپیوتر - آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی


دانلود نمونه سوالات کامپیوتر – آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن – کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت

  کلیات اقتصاد

  کلیات فلسفه - مبانی فلسفه 1


دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه - مبانی فلسفه ۱ 

نمونه سوالات رشته آموزش و پرورش ابتدایی / امور تربیتی

دانلود نمونه سوالات سازمان ومدیریت درآموزش پرورش

دانلود نمونه سوالات تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی

دانلود نمونه سوالات مشاوره کودک

دانلود نمونه سوالات آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی-فعالیت های پرورشی ،اجتماعی

دانلود نمونه سوالات اصول بهداشت و کمک های اولیه
برچسب‌ها: نمونه سوالات پیام نور رشته علوم تربیتی با جواب

درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید